Chính sách bảo hành và điều kiện bảo hành hợp lệ

    • Dịch vụ sẽ được bảo hành tủ ngàu hoàn thành xong công tác sửa chữa hoặc thay thế
    • Được hoàn tiền sau 7 ngày nếu sự cố khắc phục không như ý
    • Quý khách hàng phải đảm bảo sử dụng đúng cách theo sự tư vấn của kỹ thuật viên, tránh sự cố lắp lại